Njerëzit janë të ftohtë-Artan Ballgjini


Artan Ballgjini

Njerëzit janë të të ftohtë si një qelq.

Të ftohtë janë edhe në heshtje.

Më kot vështrimin aty e hedh.

Nuk do mundi të të ngroh asnjë rreze.

Njerëzit janë të ftohtë si një qelq.

Të ftohtë janë edhe në heshtje.

Më kot qëndron aty dhe pret.

Veç dimër do të gjesh në çdo buzëqeshje.

Njerëzit janë të ftohtë si një qelq.

Të ftohtë janë edhe në heshtje.

Sutë mund të ngjajnë si oazet.

Por në zemër si më shkretëtirë do të endesh..