Për të vërtetën-Kasam Shaqirvela


PËR TË VËRTETËN

Sa herë që i ngjitesh të përpjetës

Udhës ku shkelën pararendës

I kapur fort pas të vërtetës…

plugime të thella t’penë-parmendës.

Në atë udhë kaq të ndritur

Që dhe të tjerë e shkelin prore

Bashkë në një pikë për të arritur

Ku takohen mendjet frutore.

Pengestarët më kot harxhohen

Si në veprime e si në kohë

Se Lisat kurrë nuk tundohen

Ndonëse lëvizin nga një trohë.

Edhe në mos paçin mundësi

Majave t’i puthë rrezja e diellit

Janë pjesëtarë në mendimësi

Edhe pas vajtjes në gji të qiellit.