Puthmë moj-Vaso Papaj


Puthmë moj

Puthmë moj, kufijtë t’i shqisim,

Botën ta përzemë nga vetja.

Trupat tanë me zjarr t’i ngjisim

E kështu le të vijë dhe vdekja.

Si gjuhë flakësh të bashkuar,

Le t’i ftojmë edhe shkrepëtimat.

Puthmë fort, moj e bekuar,

Që të shuhen angullimat.

Mos ngurro, se më ke mua,

Bota mbarë le t’na përgjojë.

Nga gjithçka më fort unë dua,

Sytë e tu të t’i ngulmojë.

Andej shkrepin vezullime,

Çmenduri netëve më shtojnë.

Ndjenjat s’njohin hezitime,

Tërë mëkatet na i bekojnë.

Puthmë dhe kufijtë t’i shqisim,

Botën ta përzemë nga vetja.

Trupat tanë me zjarr t’i ngjisim

E kështu le të vijë dhe vdekja.