Rekuiem poetit të këngëve-Seti Pezaku Vladi


REKUIEM POETIT TË KËNGËVE

Lotoi zambaku i bardhë mbi gur,

erë e malit pyjeve turfulloi,

heshti mbi vag penë e poetit nur,

mbuluar me tinguj këngësh që shkroi.

Me vargun erdhi, me vargun larguar,

nga buka e kripa shqiptare i mori,

nga shqipja në flamurin e kuq bekuar,

nga gryka e pushkës së gjatë i nxorri.

Me fjalën zjarr, ujëvarë ligjerimesh,

ulur këmbëkryq në thjeshtësi,

flakonte vargun kristal agimesh,

planet me pëllumba zemra e tij.