Rrezës i duhën tetë sekonda!Sami Arifi


Shkruan: Sami ARIFI

Retë e zeza ç’po ladrojnë,
qiellin duanë t’na errësojnë!
Horrat tonë s’u ndaluan,
çudi rrezikun s’e kuptuan!

Ndriçim n’mendje do t’shpejton,
shpirtin nga t’këqijat kur pastron!
Rritet forca vije dashnia,
humbë e keqja vije burrëria!

Bardhësia kur rrugë hapë qiellit,
mbrrinë n’Tokë rreze diellit!
Rrezës i duhën tetë sekonda,
mençuria sjellë ndriçimet tona!