Thonë, koha ka ndryshuar-Aferdita K. Selishtaj


Thonë, koha ka ndryshuar

Dëgjojë më çdo vendë

Thonë, koha ka ndryshuar

Po jo, o njerës jo

Se koha, s’ka ndryshuar

Kanë ndryshuar njerëzit

Ndere dhe zakone

Respekti ka ikur

S’do ta dijë njeri, fare

Po ky brezi ynë

Këto si lë dot

Gurin e qoshes

Se çonë dot në fund

Ka vëndin e tij

Qoshen do ta mbajë

Se pa gurë qosheje

Shtëpija s’qëndron

Si në shtëpi

Dhe kur udhëton

Fëmija këmbëkryq

I madhi rri në këmbë

Ti japim pak vëmëdje

Ne brezit të ri

I lamë shumë të lirë

Dhe s’na i varë njeri

Do mbledhur sa s’është vonë

Rrethë vatrës së vatanit

Të mësojnë zakonet

Dhe të respektojnë të madhin.