“Thonë që jemi dy”?Adriana Kongjini Bala


“Thonë që jemi Dy”??

*****

Pse nuk shikoni me sy,

Pse e “digjni” bukën në hi,

Pse dashurinê e ktheni në mëri,

Pse një tokë na ka dhënë Zoti për bukuri,

Pse kur jemi lindur dhe ritur Aty,

Pse kemi zili dhe andipathi,

Pse kur një NENE na ka dhënë gji,

Pse kur ushqehemi në të njëjtën” kusi,”

Pse e ndajmë vendin sa pjesë nuk di,

Pse kur punojmë njësojë dhe rojmë për bukuri,

Pse kur bashkë shkuam në rugën për liri,

Pse kur është derdhë gjak “lumë “që të rojmë” unë dhe ty,”

Pse si bashkon bashkë të kenë vetëm DASHURI……pse.. pse???

Autore

Adriana Kongjini Bala