Yanlan Yu–Përktheu Irma Kurti


PEMA E FIKUT

Pema e fikut
është disa metra larg tavolinës sime.
Unë e shikoj sa herë që ngre sytë,
të zhytur në qetësi.

Çdo gjethe është si një violinë e vogël.
Kaq shumë melodi të fshehura varen atje,
dhe vetëm në gjumin tim,
ato luajnë së bashku.

Kur zgjohem në mengjes,
toka është e mbuluar me të gjitha notat,
dhe një vjershë e re shfaqet mbi degë.

Ato bëjnë prova dhe interpretojnë përsëri,
duke u dëfryer dhe mos u lodhur kurrë.

Mos vallë po e humbas kohën time kot?
Apo ashtu si ato, ndryshime të këndshme
ndodhin, por vetëm brenda.
Pjesa e jashtme duket e qetë gjithmonë.

Yanlan Yu, Kinë-Kanada

Përktheu nga anglishtja: IRMA KURTI

The ficus tree

The ficus tree
is a few meters in front of my desk.
I can see it whenever I look up,
and it seems still.

Each leaf is like a mini violin.
So many hidden melodies hanging there,
and only in my sleep,
they play together.

When I wake up in the morning,
the ground is covered with all of the notes,
and a new verse appears on the branches.

They rehearse and perform repeatedly,
enjoying it and never getting tired.

Yet am I frittering away my time?
Or just like them, delightful changes
always happen, but only inside.
The outside seems still.

Yanlan Yu, China-Canada