Jannis Ritsos-Shqipëroi:Lefter Shomo


Jannis Ritsos

J A N N I S R I T S O S

Dhe ja , vlllaçko që mësuam të merremi vesh

Urtë e butë e thjeshtë

Kuptohemi tani,

Nuk duhen më tepër gjëra

Nesër them se do se do të bëhemi

Akoma më të thjeshtë..

Do të gjejmë ato fjalë

Që ngrenë të njëjtën peshë

Në të gjitha zemrat

Në të gjitha buzët

Kështu , do ta themi çdo gjë me emrin e vet.

Në mënyrë që të buzëqeshin të tjerët

Dhe të themi:” Të tilla vjersha të

thurrim njëqind në orë”

Këtë dëshirojmë edhe ne .

Sepse ne , o vëllezërit e mi, nuk këndojmë që të veçojmë nga bota

Ne këndojnë që të bashkojmë botën.